Machine Control ApS

Specialister i tilstandsbaseret vedligehold

Vibrationsmåling/ frekvensanalyse

Hvorfor udføre vibrationsmåling

Principielt er der to forskellige situationer, hvor man med fordel kan benytte vibrationsmåling:

 • Troubleshooting - ofte off-line - engangsmåling
 • I forbindelse med løbende tilstandskontrol - både off-line og on-line målinger

Troubleshooting

Vibrationsmåling i forbindelse med trobleshooting bruger man, hvis man har et driftsproblem, støj, mislyde, vibrationer eller lignende fra en maskine, men ikke kan lokalisere den komponent der forårsager problemet.
Med en vibrationsmåling med tilhørende frekvensanalyse er det muligt at adskille de enkelte komponenter, og finde komponenten der forårsager problemet. Det kan være ubalance, lejeproblem, slør i lejehuse, tandindgreb på et gear, mv.

Troubleshooting udføres ofte i forbindelse med en engangsmåling. I de fleste tilfælde kan man vurdere omfanget af skaden. Dette giver bedre mulighed for at vurdere, om det er forsvarligt at køre videre. Ofte vil man foretage en opfølgende måling inden for relativ kort tid. Så kan man se, hvor hurtigt skaden udvikler sig, om det er nødvendigt at lastreducere eller foretage andre ændringer. Det giver ofte mulighed for at køre indtil, man kan foretage et stop og udbedre skaden.

Løbende tilstandsrapport

Vibrationsmåling i forbindelse med løbende tilstandskontrol giver mulighed for relativt tidligt at opdage begyndende lejeskader, ubalancer, slitage i gear etc. Det giver mulighed for at planlægge, hvilke maskiner der skal repareres, når man har planlagte stop.
Samtidig får man større driftssikkerhed og færre uplanlagte stop. Der kan spares tid ved stoppene, da man kan forberede sig bedre, idet man ved, hvilke maskiner der trænger til reparation. Omkostningerne til reparation bliver mindre, for man undgår tit totalhavari. Ved et totalhavari, er der ofte flere komponenter der går i stykker - lejer, lejehus, aksler, stator og rotor på el-motorer osv. Hvis man stopper i tide, kan man typisk nøjes med at skifte lejet.

Fordele ved løbende vibrationsmåling:


 • Indpasse stoppet i forbindelse med et eksisterende stop i produktionen således, at der opnås mere oppetid på produktionsanlægget.
 • Mulighed for at bestille reservedele hjem i god tid.
 • Sørge for at der er kvalificeret vedligeholdspersonale tilstede, evt. rekvirering af specialværktøj.
 • Undgå følgeskader i forbindelse med havari.
 • Målrette vedligeholdet mod de ”dårligste” maskiner.

Løbende vibrationsmåling foretages med et passende interval, som vurderes i samråd med kunden.

Vi monterer også on-line anlæg, hvor man opnår en væsentlig bedre overvågning af maskinerne. Maskinerne er overvåget døgnet rundt, så man opdager fejlene hurtigere, end man vil med håndholdt udstyr. Kunden kan selv stå for drift af on-line anlægget, eller vi kan stå for drift og analyse.
Hvis vi står for drift og annalyse af anlægget, vil vi typisk koble os op på anlægget via internettet og foretage analysen fra vores firma. Vi vil løbende sende rapporter, som beskriver hvad status er på de overvågede maskiner.

Typiske fejl man kan opdage med vibrationsmåling og frekvensanalyse


 • Lejeskader
 • Ubalancer
 • Opretningsfejl
 • Løse bolte, maskindele etc.
 • Udslidning af lejehuse og akselpasninger
 • Strømskader i lejer
 • Skader på gear
 • Kavitation i pumper
 • Resonansproblemer
 • Excentriske og slidte remskiver

Vi har over 20 års erfaring med vibrationsmåling. Vi er maskiningeniører, som udfører vibrationsmålingen og analysen. Det sikrer en god maskinforståelse og høj kvalitet. Samtidig betyder det at vores kunder får bedre analyser, og dermed et bedre overblik over tilstanden på deres maskiner. Man ved hvor og hvornår, der skal sættes ind med vedligehold.