Machine Control ApS

Specialister i tilstandsbaseret vedligehold

Afbalancering

Hvorfor udføre afbalancering

Der er flere grunde til at man bør afbalancere sine maskiner. Hvis en maskine kører med en stor ubalance betyder det, at levetiden på stort set alle maskin- komponenter bliver reduceret.
Det vil sige at lejer, lejepasninger, svejsninger, fundament osv. vil blive belastet uforholdsmæssigt meget med en reduceret levetid til følge.

Alle disse ting medfører at maskinen får en kortere levetid, samtidig med at man får øgede vedligeholdsomkostninger på maskinen. Samtidig bliver risikoen for uplanlagte driftsstop øget. Der genereres mere støj fra en maskine, som kører med en stor ubalance.

Principielt er der to forskellige måder at afbalancere maskinkomponenter på:

  • Afbalancering I afbalanceringsbænk (hvor maskinkomponent er demonteret)
  • Afbalancering på stedet on-site (uden at maskinkomponent er demonteret)

Afbalancering i afbalanceringsbænk

Den roterende del som skal afbalanceres tages ud af maskinen, og sættes op i en afbalanceringsbænk, hvor afbalanceringen udføres.
Denne metode er begrænset af hvor store emner det er muligt at afbalancere i den respektive afbalanceringsbænk.
Afbalancering i bænk er god når der er tale om maskinkomponenter, som man ikke fysisk har mulighed for at komme til at montere afvejningsklodser på, når de er monteret i maskinen (f.eks. pumpehjul).
Til gengæld er det normalt en dyrere og længere varende operation end afbalancering på stedet, idet maskine skal adskilles før afbalancering.

Machine Control ApS har samarbejdspartnere, som udfører afbalancering i afbalanceringsbænk.


Afbalancering på stedet ”on-site”

Afbalanceringen foregår ude på stedet ”on-site”. Fordelen ved dette er, at man laver en afbalancering af det samlede system. Derved tages der højde for de forskellige ubalancer, som hver komponent bidrager med, og slutresultatet bliver derfor normalt bedre på denne måde.

Samtidig skal maskinen ikke adskilles for at udføre afbalanceringen. En ventilator afbalanceres uden at ventilatorhjulet skal demonteres. Dette er både væsentlig billigere i arbejdstid, samt kræver mindre tabt driftstid end hvis løberhjulet skulle demonteres før afbalancering.

Afbalanceringen bør foretages i forbindelse med et produktionsstop. Der skal være mulighed for at starte og stoppe maskinen i forbindelse med afbalanceringen. Man skal lave flere opstarter af maskinen, hvor der monteres testvægte og den endelige afbalanceringsvægt.

Machine Control ApS har igennem mange år oparbejdet stor erfaring med afbalancering på stedet. Kunden vil efter besøg modtage rapport med informationer om bl.a. vibrationsniveau før- og efter afbalancering samt afbalanceringsvægtes størrelse og placering.